Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΝΗΨΗ - ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ (ΚΑΡΠΑ)

Ερευνητική Εργασία Β' τάξης - Α' τετράμηνο
Τίτλος: ΑΝΑΝΗΨΗ - ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ
Υπεύθυνος καθηγητής: Μιχάλης Σαρίκος

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΕΡΠΑΤΩ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩ

Ερευνητική Εργασία Α' τάξης - Α' τετράμηνο
Τίτλος: ΠΕΡΠΑΤΩ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩ
Υπεύθυνος καθηγητής: Μιχάλης Σαρίκος
ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ