Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Σεξιστικά στερεότυπα - Παρουσίαση

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ COLLAGE - Παρουσίαση

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εναλλακτικός Τουρισμός στην Ελλάδα - Αναφορά

Συνειδητοποιώντας τα σεξιστικά στερεότυπα - Αναφορά

Η Αγιότητα μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας-Αναφορά