Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο ερευνητικής εργασίας Β' Λυκείου "Αιολική ενέργεια"

Σχέδιο ερευνητικής εργασίας Β' Λυκείου "Κρυπτογράφηση"

Σχέδιο ερευνητικής εργασίας Β' Λυκείου "Εθελοντισμός και εθελοντική αιμοδοσία"

Σχέδιο ερευνητικής εργασίας Β' Λυκείου "Ελλάδα 1941-1944"

Σχέδιο ερευνητικής εργασίας Α' Λυκείου "Σκέφτομαι σωστά;"

Σχέδιο ερευνητικής εργασίας Α' Λυκείου "Διακοσμητικές συνθέσεις σε ύφασμα"